Telefon: 81  5255457
Koszyk:
0,00
Home WOSMAPY I PLANSZE › Edukacja obywatelska dla liceum
Zestaw 16 tablic dydaktycznych w formacie 50x70 cm.

1.Elementy systemu politycznego 2.Instytucje działające w systemie politycznym 3.Filary nośne konstrukcji demokratycznego państwa prawnego 4.Forma własności 5.Sądownictwo 6.Gałęzie prawa 7.Organy kontroli państwowej i ochrony prawa 8.Struktura rządu 9.Procedura powoływania rzecznika praw obywatelskich 10.Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności konstytucyjnej 11.Zakres odpowiedzialności konstytucyjnej ponoszonej przed Trybunałem Stanu 12.Konwencje o prawach dziecka 13.Związki zawodowe 14.Źródła prawa powszechnie obowiązującego. 15.Grupy społeczne. 16.Człowiek jako istota społeczna.
  • Brak komentarzy
Podobne w tej kategorii