Telefon: 81  5255457
Koszyk:
0,00
Home HISTORIAPROGRAMY MULTIMEDIALNE › Eurotest-5 Historia
Program układa i drukuje gotowe arkusze testów z dowolnych zadań wybranych przez  nauczyciela. Do każdego testu można wydrukować arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający. Zadania zostały opracowane  zgodnie z  "Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i  gimnazjów".  Program obejmuje pełen  zakres wiadomości dla klas 1-3 gimnazjum. Treść zadań jest spójna z zawartością większości podręczników. Nauczyciel decyduje o ilości pytań w teście, stopniu trudności zadań, punktacji, skali ocen, ilości rysunków, schematów, wykresów itp.
Program zapewnia bardzo duży zbiór różnorodnych zadań testowych aktualizowanych przez oficynę. Zadania te są zredagowane przez fachowców z uwzględnieniem stopnia trudności (podstawowe, ponadpodstawowe, zamknięte i otwarte). Nauczyciele oszczędzają swój czas - przygotowują sprawdzian testowy dla klasy, z  podziałem  na grupy, w ciągu 20 min. Każdy kolejny sprawdzian może być niepowtarzalny. Poprawę sprawdzianu ułatwia arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający. Program umożliwia drukowanie pojedynczych zadań z rysunkami, krótkich testów (kartkówek) oraz sprawdzianów przekrojowych z całego przedmiotu.
Program pozwala układać testy o różnym stopniu trudności (indywidualna praca z uczniem).
 
Generator testów i sprawdzianów Eurotest od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli  ponieważ  zawiera największą dostępną w naszym kraju bazę zadań testowych wraz z gotowymi rysunkami, tabelami, mapami itp. Dzięki współpracy nauczycieli praktyków,  programistów oraz pracowników redakcji udało się opracować unikalny  program komputerowy, z którego korzysta już  kilka tysięcy szkół i nauczycieli w całym kraju.
 
Zadania zostały pogrupowane w następujących działach:

1. Starożytność.
Początki dziejów. Starożytny Bliski Wschód. Dzieje starożytnej Grecji. Starożytny Rzym. 2. Średniowiecze.
Europa wczesnośredniowieczna V - X w. Rozkwit europejskiego średniowiecza XI - XIII w. Początki państwa polskiego X - XII w. Jesień średniowiecza w Europie. Polska od rozbicia dzielnicowego do unii z Węgrami. Unia Polski z Litwą. 3. Odrodzenie XVI w.
Dzieje Europy w XVI w. Polska w XVI w. 4. Barok XVII w.
Historia Europy w XVII w. Kryzys Rzeczypospolitej w XVII w. 5. Oświecenie XVIII w.
Świat w epoce oświecenia. Rzeczypospolita w dobie rozbiorów. Europa i Polska w dobie napoleońskiej.  6. Wiek XIX.
Europa w I połowie XIX w. Polska pod zaborami 1815 ? 48. Świat nowoczesny - lata 1848 ? 1914. Ziemie polskie w II poł. XIX w. i na początku XX w. 7. I wojna światowa.
I wojna światowa. Sprawa polska w I wojnie światowej. 8. Dwudziestolecie międzywojenne.
Europa w dwudziestoleciu międzywojennym. II Rzeczpospolita. 9. II wojna światowa.
Przebieg II wojny światowej. Polska i Polacy w czasie II wojny św. 10. Współczesność.
Świat zimnej wojny PRL
  • Brak komentarzy
Podobne w tej kategorii
Najczęściej kupowane z tym produktem