Telefon: 81  5255457
Koszyk:
0,00
Home HISTORIAPROGRAMY MULTIMEDIALNE › Zestaw plansz w wersji na CD
Zestaw plansz w wersji na CD - historia i społeczeństwo

EUROtest-plansze – to program komputerowy na płycie CD do drukowania plansz lub ich ekspozycji na ekranie komputera lub poprzez rzutnik multimedialny.

Eurotest-plansze zawiera:
-60 plansz poglądowych – graficznie opracowanych tematów do każdego z czterech przedmiotów,
-60 ilustrowanych kart pracy zawierających łącznie 200-300 ćwiczeń (w zależności od przedmiotu),
      opracowanych zgodnie z podstawą programową.

Za pomoca programu EUROtest-plansze możesz wydrukować:
    * edukacyjne plansze poglądowe (format A4, A3)
    * plansze ćwiczeniowe do uzupełniania
    * karty pracy z ćwiczeniami (format A4, A5)
    * karty pracy do edycji własnych zadań (do ilustracji dopisujesz polecenia)
    * foliogramy - wszystkie plansze możesz wydrukować na foliach

Eurotest-plansze - historia i społeczeństwo (klasy IV-VI)
Spis tematów plansz:
   1.      Historia jako nauka
   2.      Historia mojej rodziny
   3.      Źródła historyczne
   4.      Jak zmierzyć czas?
   5.      Kiedy to było, czyli o czasie w historii?
   6.      Sposoby pomiaru czasu
   7.      Najsłynniejsze miejsca w regionie
   8.      Polskie symbole narodowe
   9.      Historia w związkach frazeologicznych
  10.      Pochodzenie człowieka
  11.      Umiejętności człowieka prehistorycznego
  12.      Ogień sprzymierzeńcem człowieka
  13.      Rewolucja neolityczna
  14.      Dziedzictwo cywilizacyjne ludów Bliskiego Wschodu
  15.      Dziedzictwo cywilizacyjne ludów Dalekiego Wschodu
  16.      Religie starożytne
  17.      Rolnictwo w starożytności
  18.      Judaizm
  19.      Dzieje pisma
  20.      Ubiór w starożytności
  21.      Wierzenia Greków
  22.      Ateny - wspaniałe miasto
  23.      Igrzyska olimpijskie
  24.      Porządki architektoniczne starożytnej Grecji
  25.      Dziedzictwo cywilizacyjne starożytnych Greków
  26.      Wierzenia Rzymian
  27.      Niewolnictwo
  28.      Rzym wspaniały
  29.      Żołnierz w starożytności
  30.      Ubiór w starożytności
  31.      Dziedzictwo cywilizacyjne starożytnych Rzymian
  32.      Ubiór w średniowieczu
  33.      Gród i podgrodzie
  34.      Islam
  35.      Średniowieczne klasztory
  36.      Średniowieczny zamek i jego mieszkańcy
  37.      Wieś w średniowieczu
  38.      Życie w średniowiecznej wsi
  39.      Folwark szlachecki
  40.      Średniowieczne miasto
  41.      Społeczeństwo miejskie w średniowieczu
  42.      Dynastia Piastów
  43.      Architektura średniowiecza
  44.      Nowa epoka - odrodzenie
  45.      Geniusz Leonarda
  46.      Wielkie odkrycia geograficzne
  47.      O skutkach odkryć geograficznych
  48.      Kultura PLNotego wieku
  49.      Dynastia Jagiellonów
  50.      Strój szlachecki w XVII wieku
  51.      Żołnierz polski w XVII wieku
  52.      Królowie elekcyjni
  53.      Epoka oświecenia
  54.      Polskie powstania narodowe
  55.      O rusyfikacji i germanizacji
  56.      Jak Polacy bronili się przed wynarodowieniem?
  57.      Ubiór w XIX wieku
  58.      Wynalazki XIX i początku XX wieku
  59.      Technika w czasie I wojny światowej
  60.      Życie w PRL-u

Każdy z w/w tematów opracowano w trzech wariantach: jako planszę poglądową, planszę ćwiczeniową do uzupełniania oraz planszę ćwiczeniową z polem do edycji własnych poleceń.

Nauczycielu!
Z pomocą tego programu
    * skupisz uwagę uczniów na lekcji
    * sprawisz, że każda lekcja będzie interesująca
    * bardziej efektywnie wykorzystasz czas lekcji
    * pobudzisz do myślenia obrazem
    * wzmocnisz koncentrację uwagi ilustracjami
    * uruchomisz zdolności klasowych wzrokowców - to 74% Twoich uczniów

Opis funkcji programu:
   1. wybierz temat planszy
   2. zaznacz rodzaj planszy:
poglądowa
ćwiczeniowa - z własnymi polami do uzupełnienia oraz poleceniami
do edycji własnych zadań - tu dopisujesz własne polecenia do plansz
   3. powiększ wybraną planszę
   4. podgląd wydruku
   5. druk pojedynczej planszy
   6. podgląd pełnoekranowy - do prezentacji przez rzutnik
   7. pomoc, instrukcja obsługi
   8. podgląd planszy
   9. tu wpisujesz własne polecenia
  10. tutaj możesz załadować i wydrukować dwie plansze formatu A5 na kartce A4 - tryb oszczędny
  • Brak komentarzy
Podobne w tej kategorii
Najczęściej kupowane z tym produktem