Koszyk:
0,00
Home › BIOLOGIA - MEDYCYNA

Biologia – Medycyna to jeden ze zdecydowanie największych działów naszego sklepu z materiałami pomocniczymi do nauki różnych przedmiotów. Jest to bowiem temat niezwykle szeroki, który nawet po sprofilowaniu w kierunku tematów kształcenia w szkołach publicznych pozostaje naprawdę rozległy.

Kompletna tematyka

Nasza oferta to tak szeroko rozumiane, jak to tylko jest możliwe, pomoce dydaktyczne do nauki biologii. Tematyka naszego katalogu produktów obejmuje wszystkie zagadnienia, które podejmowane są w czasie lekcji na wszystkich etapach edukacji, jak również uzupełniona jest o bardzo liczne elementy dodatkowe. Mogą one zainteresować uczniów szerzej tak, by sami byli chętni do zgłębiania wiedzy, jak również mogą przydać się jako elementy poszerzające wywód nauczyciela czy oferujące dodatkowe informacje dla porównań czy poszukiwania podobieństw. Podstawą są oczywiście te rzeczy, które będą bezpośrednio wykorzystywane w czasie zajęć jako pomoce bezpośrednie lub pośrednie. Pomoce bezpośrednie można wziąć w rękę, obejrzeć z każdej strony i sprawdzić, jak działa. Są to najczęściej różnego rodzaju modele. Pomoce pośrednie to przede wszystkim różnego rodzaju plansze i wykresy, na których w atrakcyjny, kolorowy i nowoczesny sposób opisywane są obiekty i zjawiska omawiane przez nauczyciela.

Ozdoby i narzędzia

Znajdujące się w naszej ofercie rzeczy mogą mieć charakter bierny lub czynny. Z elementami biernymi student będzie się po prostu zapoznawał, czyli będą stanowiły one przede wszystkim ilustrację do tego, co jest omawiane. Ilustrację dwuwymiarową lub trójwymiarową. W przypadku pomocy o charakterze czynnym uczeń będzie miał możliwość samodzielnego wykonania eksperymentu, przyjrzenia się czemuś lub wejścia w innego rodzaju interakcje samodzielnie lub w grupie. Tego typu pomoce dydaktyczne są szczególnie użyteczne, ponieważ w wyjątkowy sposób pomagają studentowi zrozumieć to, co robi i to, z czym ma bezpośrednio do czynienia. Taki rodzaj nauki jest wart dużo więcej od typowego wykładu nauczyciela.  

BIOLOGIA - MEDYCYNA

1 ... 62

1 - 30 z 1832

1 ... 62

1 - 30 z 1832